Marcin Jakubik

Niepodległości 13/2
43-100 Tychy

tel: +48 723 58 33 88

email: fin@fin.net.pl

Nr wpisu do Rejestru Pośredników Kredytowych
UKNF, Dział I: RPH 000297

Nr wpisu do Rejestru Pośredników Kredytowych
UKNF, Dział II: RPK 003009

Klaudia Folek

Niepodległości 13/2
43-100 Tychy

tel: +48 669 696 682

email: k.folek@fin.net.pl